Często zadawane pytania

Zgodnie z prawem europejskim, Ryobi pomaga chronić środowisko, we współpracy z zatwierdzonymi firmami specjalizującymi się w zbieraniu i recyklingu starych urządzeń elektrycznych. Prosimy o pomoc w naszych wysiłkach i niewyrzucanie urządzeń do odpadów komunalnych.

Zużyte baterie można wyrzucać do koszy zbiorczych zapewnionych przez sprzedawcę lub na wysypisko. Przypominamy, że wrzucanie baterii, nawet zużytych, do ognia jest niebezpieczne.

Silniki dwusuwowe wymagają mieszaniny benzyny bezołowiowej 95 lub 98 oktanowej + w 100% syntetycznego oleju (nie używać oleju półsyntetycznego, ponieważ jego skład jest zmienny i nie jest możliwe określenie właściwej mieszanki). Proporcje mieszanki są podane w instrukcji obsługi: należy przeczytać ją uważnie przed uruchomieniem urządzenia.

Urządzenia Ryobi podlegają 2-LETNIEJ gwarancji od daty zakupu, przy eksploatacji w normalnych warunkach opisanych w instrukcji obsługi.

Więcej informacji.

Niektóre z naszych myjek wysokociśnieniowych posiadają funkcję umożliwiającą zasysanie detergentu i dodawanie go do wody rozpylanej przez narzędzie.

Aby zassać produkt, myjkę należy przełączyć na tryb "niskiego ciśnienia" naciskając końcówkę lancy (patrz instrukcja obsługi). W przypadku korzystania z tej funkcji nie należy jednocześnie regulować ciśnienia na pompie ani na pistolecie (jeśli urządzenie jest wyposażone w te funkcje).

Należy pamiętać, że należy stosować tylko produkty Ryobi lub produkty opracowane specjalnie dla myjek wysokociśnieniowych; zabrania się stosowania produktów przeznaczonych do użytku domowego.

  • Ogólne zalecenia dotyczące korzystania z baterii:

  ·         Zawsze przechowywać je w suchym i chłodnym miejscu.

  ·         Nie pozostawiać nieużywanych baterii przez dłuższy czas;

  ·         Unikać wysokiej temperatury i wilgotności;

  ·         Zaleca się całkowicie naładować baterie po zakupie, po użyciu i przed długim okresem przechowywania

   

  W zależności od typu baterii (ołowiowe, niklowo-kadmowe, litowo-jonowe), stosuje się następujące zalecenia:

  ·         Baterie ołowiowe należy ładować co najmniej raz na 4 tygodnie: zalecane jest ciągłe ładowanie, ponieważ tego rodzaju ładowarki i baterie zostały odpowiednio do tego zaprojektowane.

  ·         Baterie niklowo-kadmowe muszą być za każdym razem ładowane całkowicie, aby zapewnić maksymalną trwałość, przede wszystkim w przypadku pierwszych ładowań.

  ·         Dla optymalnego działania baterie litowo-jonowe wymagają temperatury co najmniej 10°C

  ·         Kiedy baterie litowo-jonowe są w pełni naładowane, wyłączyć ładowarkę i wyjąć baterię

Należy zawsze opróżnić myjkę wysokociśnieniową po pracy. Wyłączyć dopływ wody i uruchomić urządzenie na kilka sekund w celu usunięcia wody z pompy. Gdy rura wlotowa spłaszczy się, pompa jest całkowicie pusta.

Jeśli nie będziesz używać myjki wysokociśnieniowej przez długi okres czasu, na przykład w okresie zimowym, zaleca się nie tylko opróżnić urządzenie w sposób opisany powyżej, ale również zabezpieczyć pompę. Wyjąć wąż, a następnie wlać niewielką ilość samochodowego płynu zapobiegającego zamarzaniu do otworu wlotowego wody. Uruchomić urządzenie na 2 lub 3 sekundy, aż płyn wypłynie z otworu wylotowego myjki.

Niemniej jednak, dla ostrożności, należy przechowywać urządzenie w pomieszczeniu, gdzie nie ma ryzyka wystąpienia mrozu.

Mieszanka należy przygotowywać w małych ilościach przy każdym użyciu urządzenia. Mieszanki nie można przechowywać dłużej niż 3 tygodnie, z powodu niestabilnego składu bezołowiowej benzyny 95 lub 98 oktanowej i naturalnego oddzielania się oleju od benzyny. Jeśli przygotowałeś mieszankę wcześniej, należy wstrząsnąć ją energicznie przed użyciem.

Dłuższe przechowywanie może spowodować pogorszenie działania (trudności z uruchamianiem i przyspieszeniem), a nawet spowodować zatarcie silnika ze względu na rozwarstwienie oleju i benzyny.

Zużyte baterie można wyrzucać do koszy zbiorczych zapewnionych przez sprzedawcę lub na wysypisko.
 Przypominamy, że wrzucanie baterii, nawet zużytych, do ognia jest niebezpieczne.

Zgodnie z prawem europejskim, Ryobi pomaga chronić środowisko, we współpracy z firmą Screlec specjalizującą się w zbieraniu i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. Prosimy o pomoc w naszych wysiłkach i niewyrzucanie baterii do odpadów komunalnych..

Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu, paragon lub fakturę.

Więcej informacji.

Zdecydowanie zaleca się unikać gotowych do użycia mieszanek, nawet jeśli zawierają dodatki.

Dodatek oleju syntetycznego mający na celu zwiększenie jego zawartości procentowej może wpłynąć niekorzystnie na prawidłową pracę silnika i może spowodować jego zatarcie, podobnie jak w przypadku niewystarczającej ilości oleju

 

Gips jest materiałem tworzącym bardzo agresywny, drobny pył, który szybko zapycha silnik nawet najstaranniej zaprojektowanych narzędzi.  Stanowczo nie zaleca się szlifowania gipsu, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej. Znacznie skraca to okres trwałości użytkowej narzędzia i powoduje utratę gwarancji.

Twoja myjka wysokociśnieniowa jest wyposażona w filtr na wlocie pompy, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do pompy (np. piasek, żwir, ziemia, itp.). Zawsze przy podłączaniu rury doprowadzającej wodę upewnij się, czy ten filtr jest zamontowany.

Podobnie, podczas wykonywania połączeń, upewnij się, czy w wężach nie ma żadnych ciał obcych.

Dopływ wody musi być zawsze otwarty przed uruchomieniem silnika elektrycznego lub spalinowego. Praca bez wody powoduje uszkodzenie pompy, zwłaszcza uszczelnień tłoka.

Należy stosować wyłącznie kable przedłużające z 3 żyłami, o minimalnym przekroju żyły 2,5 mm². Przedłużacz należy całkowicie rozwinąć rozwinąć przed uruchomieniem silnika, aby uniknąć nieprawidłowego przegrzania.

Zaleca, nawet podczas przechowywania przez krótki okres czasu (kilka dni), po użyciu opróżnić zbiornik paliwa i gaźnik. Aby opróżnić gaźnik, uruchomić silnik po opróżnieniu zbiornika paliwa i pozostawić silnik aż zgaśnie, kiedy zabraknie benzyny.

Te środki ostrożności są niezbędne przed zimą, aby zachować żywotność uszczelek i membran w gaźniku.

Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub jednym z naszych punktów serwisowych, przedstawiając dowód zakupu (paragon lub fakturę) i wszystkie akcesoria.

Ryobi prowadzi wykaz autoryzowanych Punktów Serwisowych.

Olej w skrzynkach przekładniowych naszych myjek wysokociśnieniowych można, w zależności od modelu, zastąpić olejem samochodowym następującego typu:

·         SAE 80W90 dla modeli EHP1037/1137/1236

·         SAE 30 dla modeli RHP4121/4130/5140 EHP 1240/1340/1560

·         SAE 75W90 dla modeli RHP6150/1150/2150/1566X

·         10W40 dla pozostałych modeli

Smar w młocie obrotowym należy sprawdzać i wymieniać uszczelki co 150 godzin pracy. Czynności te muszą być wykonywane przez uprawnionego serwisanta, który równocześnie sprawdzi stan szczotek i wykona serwisowanie części pneumatycznej. Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi.

Ze względów bezpieczeństwa, opalarki Ryobi są zaprojektowane tak, aby automatycznie wyłączać się w przypadku przegrzania. Ten system, wykorzystując czujnik ciepła, nie dopuszcza do jakiegokolwiek nienormalnego wzrostu temperatury, który mógłby uszkodzić narzędzie. Kiedy dysza znajduje się zbyt blisko powierzchni lub opalarka używana jest przez zbyt długi czas, urządzenie zabezpieczające powoduje wyłączenie. Trzeba poczekać co najmniej 20 minut, przed ponownym włączeniem opalarki, która uruchomi się normalnie.

Poziom oleju należy sprawdzać regularnie, ale dopóki nie wykonuje się naprawy, która wymaga spuszczenia oleju, nie jest konieczna jego całkowita wymiana.

Aby zakupić części zamienne przejdź do naszej wyszukiwarki częsci zamiennyh https://services.ryobitools.eu/pl-eu/. Na dostępnym schemacie ogólnym zidetyfikuj numer referencyjny części zamiennej, a następnie wyszukaj ten numer w wyszukiwarce Google. Pojawi się lista dostępnych sklepów internetowych z daną częścią zamienną gdzie możesz dokonać zakupu.

Sprawdź zasilanie dostępne w gniazdku i stan bezpieczników oraz wyłączników automatycznych. Urządzenia Ryobi wyposażone we wskaźnik "LiveTool Indicator" mogą wykryć, czy zasilanie dochodzi do urządzenia. Upewnij się, czy dostępna moc jest taka sama, jak wymagana do pracy urządzenia (patrz instrukcja obsługi). Sprawdź, czy połączenia elektryczne i kabel zasilający są w dobrym stanie i czy nie ma wilgoci. Jeśli nie uda się znaleźć problemu w instalacji elektrycznej, nie otwierać samodzielnie urządzenia: zawieźć je do zatwierdzonego serwisanta w celu sprawdzenia.

Sprawdź stan akcesoriów, lanca może być zablokowane przez ciała obce lub osad: jeśli znajdziesz ciała obce w lancy, użyj narzędzia czyszczącego, skalibrowanego odpowiednio do średnicy lancy, które jest dostarczane wraz z urządzeniem.  Jeśli problem występuje nadal, zawory pompy mogą być zużyte. W takim przypadku urządzenie musi być wysłane do specjalisty.

Przedstawiciel serwisowy przechodzi specjalne szkolenie w zakresie produktów Ryobi w celu umożliwienia dokonania napraw w możliwie najlepszych warunkach lub wymiany produktów w ramach gwarancji.

Nasza sieć Autoryzowanych Punktów Serwisowych zapewnia także doradztwo techniczne, sprzedaż części zamiennych, jak również podejmuje się napraw urządzeń nie objętych gwarancją.

Ze względu na wysokie natężenie przepływu wymagane przez pompę, nie można stosować wody ze studni lub zbiornika.

Ten rodzaj zasilania może być stosowany, gdy zbiornik wody jest umieszczony na wysokości lub w przypadku zastosowania w studni pompy zanurzeniowej o wydajności 10 litrów na minutę.

W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie filtra po stronie zasilania wodą, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do pompy. Niespełnienie tego warunku powoduje utratę gwarancji.

Niektóre z naszych urządzeń elektrycznych (na przykład odkurzacze/ dmuchawy i piły łańcuchowe) są wyposażone w urządzenie zabezpieczające. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby sprawdzić procedurę uruchomienia.

·         w przypadku pił łańcuchowych, hamulec musi być wyłączony;

·         w przypadku odkurzaczy/ dmuchaw, do uruchomienia musi być zamontowany worek i rury

Sprawdź zasilanie dostępne w gniazdku i stan bezpieczników oraz wyłączników automatycznych. Urządzenia Ryobi wyposażone we wskaźnik "LiveTool Indicator" mogą wykryć, czy zasilanie dochodzi do urządzenia. Upewnij się, czy dostępna moc jest taka sama, jak wymagana do pracy urządzenia (patrz instrukcja obsługi). Sprawdź, czy połączenia elektryczne i kabel zasilający są w dobrym stanie i czy nie ma wilgoci. Jeśli nie uda się znaleźć problemu w instalacji elektrycznej, nie otwierać samodzielnie urządzenia: zawieźć je do zatwierdzonego serwisanta w celu sprawdzenia.

Myjki wysokociśnieniowe Ryobi posiadają wbudowany system zabezpieczający, który automatycznie zatrzymuje silnik w przypadku przegrzania: przy przedłużaczu o zbyt małym przekroju, poniżej 2,5 mm², w razie intensywnego użytkowania, przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, itp. W takim przypadku, należy pozostawić myjkę do ostygnięcia przed włączeniem jej ponownie w normalny sposób.

Myjki wysokociśnieniowe Ryobi posiadają wbudowany system zabezpieczający, który automatycznie zatrzymuje silnik w przypadku przegrzania: jest to normalne, jeśli dzieje się po intensywnej eksploatacji przez ponad ¾ godziny lub kiedy jest bardzo gorąco. Po schłodzeniu, urządzenie powinno uruchomić się normalnie. W przeciwnym razie, należy sprawdzić, czy przekrój przewodu wynosi co najmniej 2,5 mm² i czy silnik jest chłodzony prawidłowo (wentylator działa, wloty powietrza nie są zatkane, itp.).

Sprawdź zasilanie dostępne w gniazdku i stan bezpieczników oraz wyłączników automatycznych. Upewnij się, czy dostępna moc jest taka sama, jak wymagana do pracy urządzenia (patrz instrukcja obsługi). Sprawdź, czy połączenia elektryczne i kabel zasilający są w dobrym stanie i czy nie ma wilgoci. Jeśli nie uda się znaleźć problemu w instalacji elektrycznej, nie otwierać samodzielnie urządzenia: zawieźć je do zatwierdzonego serwisanta w celu sprawdzenia.

Sprawdź stan akcesoriów, lanca może być zablokowane przez ciała obce lub osad: jeśli znajdziesz ciała obce w lancy, użyj narzędzia czyszczącego, skalibrowanego odpowiednio do średnicy lancy, które jest dostarczane wraz z urządzeniem.  Jeśli problem występuje nadal, zawory pompy mogą być zużyte. W takim przypadku urządzenie musi być wysłane do specjalisty.