Ochrona Środowiska

Gdy pewnego dnia zdecydujesz się wymienić swój dotychczasowy produkt RYOBI na nowy, lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwa domowego - oddaj go do selektywnej zbiórki.

Zużyte urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika zatruwasz środowisko, przez co stwarzasz realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala odzyskać niektóre materiały i ponownie je wykorzystać.

 

W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

 

Obowiązująca od 2005 roku ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wraz z późniejszymi zmianami) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

Aby sprawdzic gdzie znajduje się najblizszy punkt zbiórki elektrosmieci, skontaktuj sie ze swoimi lokalnymi władzami administracyjnymi